___

___


+38-096-845-78-44 +38-067-316-58-68

КОРМІН Імпульс

Heading photo

КОРМІН Імпульс

Висококонцентроване органо-мінеральне добриво, яке в поєднанні зфітогормонами, амінокислотами та вітамінними комплексами стимулює проростання, ріст та розвиток рослин. 
«КОРМІН Імпульс» підсилює ефективність системи «грунт – рослина», активізує процес фотосинтезу. Покращує симбіоз ґрунтових мікроорганізмів з рослинами, в результаті чого значно підвищується ефективність живлення рослини, сприяє прискореному розвитку рослини і підвищенню її стійкості до стресу. Препарат дає можливість рослині більш ефективно використовувати родючість грунту і вологу, одночасно збільшуючи продуктивність. 
Склад препарату «КОРМІН Імпульс» це оптимальне поєднання активних інгредієнтів, легкодоступних для рослин, які здатні швидко засвоюватись та включатись у біохімічний цикл в клітинах та допомагати рослині на всіх етапах онтогенезу. 
Застосовується в сільському господарстві для обробки насіння та садивного матеріалу, а також по вегетації на ранніх етапах розвитку рослин та при відновленні весняної вегетації.

Heading photo

Специфіка комплексного складу «КОРМІН Імпульс» сприяє:

- Підвищенню енергії проростання і схожості насіння, завдяки оздоровленню насіння з мікротравмами- Пришвидшенню появи та отримання вирівняних сходів- Інтенсифікації росту і розвитку кореневої системи не тільки на початкових стадіях росту, а і протягом всього періоду вегетації- Посиленню обміну поживних речовин кореневої системи- Посиленню імунітету рослин, в результаті чого ймовірність ризику захворювань сільськогосподарських культур зменшується- Активації діяльності багатьох ферментів – фосфатази, нітрогенази, каталази, пероксидази, дезоксидесмутази, РНК-полімерази, що приводить до підсилення руху фосфору із важкорозчинних органічних і не органічних фосфатів, накопиченню біологічного азоту, розкладанню активних форм кисню і зменшенню накопичення залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції- Суттєвій інтенсифікації фотосинтезу і відтоку пластичних речовин до генеративних органів, плодам і екзосмосу коренів, що дає можливість значно підвищити ефективну діяльність корисних ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері кореневої системи (азотфіксуючих, фосформобілізуючих, гумусотворних і целюлозорозкладаючих), що в кінцевому результаті дає можливість підвищити продуктивність і якість сільськогосподарських культур- Збільшенню кількості зав'язі та пришвидшенню дозрівання урожаю- Збільшення інтенсивності синтезу цукрів, амінокислот, білків та вітамінів- Підвищує стабільність структури хромосом, що дуже актуально при наявності різних стрес-факторів: (нестача вологи, високі та низькі температури, сонячна інсоляція, фітотоксичність від пестицидів), які реально можуть викликати не тільки мутагенез, але і загибель рослини- Прискоренню всмоктування поживних речовин із ґрунту і транспортування їх по рослині завдяки посиленню проникності клітинних мембран.

Heading photo

Норма витрат робочого розчину:

Зернові, технічні 200 - 300 л/гаОвочеві, ягідні 200 - 400 л/гаПлодові 500 - 1000 л/га (залежно від об’єму крони)Виноградники 600 – 800 л/га
Погодні умови:
Швидкість вітру не більше 2-3 м/с.Температура повітря 5 – 24 0СВідносна вологість повітря вища 55%