Значення бору для рослин.

Значення бору для рослин.

Бор та його значення.

Бор – досить поширений елемент, але через свою високу хімічну активність він присутній у ґрунті дуже нерівномірно і здебільшого міститься у сполуках, недоступних для кореневої системи рослин. Бор як регулятор відповідає за синтез стимуляторів та інгібіторів росту рослин. Він сприяє кращому використанню кальцію та посилює утворення бульбочок на коренях бобових. Також Бор потрібен рослинам протягом усього періоду вегетації, оскільки саме він регулює синтез і транспорт вуглеводів, ростових речовин, аскорбінової кислоти від листя до органів плодоношення і коріння. Під впливом бору рослини раніше зацвітають і дають насіння, різко знижуються хвороби і підвищується насіннєва продуктивність. Жоден з процесів обміну речовин не відбувається без участі бору.

Слід пам'ятати, що на відміну від інших елементів живлення бор не здатний перерозподілятися між старими і молодими органами. Брак бору найчастіше спостерігається на карбонатних, заболочених, а також провапнованих ґрунтах, посилюється в посушливі роки і при надмірному внесенні азотних добрив та вапна.

Бор в ґрунті. Концентрація бору в ґрунтових розчинах достатньо висока – 67-3000 мкг/л, проте серед мікрокомпонентів ґрунту бор вважається найбільш рухомим елементом і в помірному кліматі легко вимивається. Сумарний вміст бору в поверхневому шарі ґрунту варіює від 1 до 467 мг/кг за середніх значень 9-85 мг/кг. Бор рухається з током ґрунтового розчину, тому в разі його нестачі, дифузія бору ускладняється. За рясних опадів борна кислота як з ґрунту, так і з добрив фіксується слабо і швидко вимивається.

В ґрунті бор знаходиться в різних сполуках. Ступінь їх доступності для рослин і мікроорганізмів неоднаковий.

Рослини можуть засвоювати бор з його водорозчинних сполук і сполук, розчинних в слабких кислотах. На рухомість бору в ґрунті негативно впливає вапнування. Вапнякові добрива, що містять CaCO3, зменшують у ґрунті вміст водорозчинного бору, тоді як пилоподібна сланцева зола, що складається переважно з CaO, підвищує його фіксацію через руйнування мінеральних і органічних сполук бору. Проте в останньому випадку спостерігається вимивання з ґрунту розчинних сполук бору. Отже, в провапнованих кислих ґрунтах міститься дуже мало водорозчинного бору. Такі ґрунти потребують внесення борних добрив.

Географічно кількість бору в ґрунті знижується з півдня на північ та зі сходу на захід. Низький його вміст спостерігається в дерново-підзолистих, дернових, світло-сірих та сірих лісових, піщаних ґрунтах. Чверть орних земель України вважається не забезпеченою бором, а при застосуванні рекомендованих доз борного підживлення потребує більшість сільськогосподарських культур.

На основі потреб борвимогливих культур наша копманія вивела на ринок такий продукт як Кормін Борний Актив (N – 60, Cu-0,1, SO3-1,86, Mn-1,2, Mo-0,2, B-145, органічні та амінокислоти, комплекс вітамінів)