Посівна 2023: “Ризики, труднощі та перспективи”

Посівна 2023: “Ризики, труднощі та перспективи”

Більшість, а можливо і всі аграрії  України, починаючи з початку широкомасштабної агресії расєї на Нашу Батьківщину, стикнулися з питаннями які стояли перед літературним героєм В. Шекспіра Гамлетом “Бути чи не бути”, а фактично боротися, діяти та ризикувати, чи підкоритися долі та померти, здатися...

 Враховуючи ситуацію сьогодення ці питання перефразуються: як хазяйнувати далі, куди і по якій ціні реалізовувати вирощену продукцію, що сіяти в наступному році, а можливо взагалі нічого не реалізовувати, враховуючи низькі ціни, та нічого не сіяти у 2023 році.

Відповіді на всі ці питання навряд чи хтось об'єктивно зможе дати, тому кожному сільгоспвиробнику необхідно шукати вихід власноруч, на свій страх та ризик.

Головною перепоною 2023 року буде великий розрив між вартістю ресурсів для агровиробництва та вартістю вирощеної продукції, при традиційних підходах роботи. Головним же завданням наступного року буде підібрати оптимальну структуру посівних площ, яка б вимагала мінімальних витрат на закупівлю ресурсів, в той же час дозволяла виростити продукцію, як можна успішно реалізувати та отримати суттєву виручку з 1 га.

З усіх ресурсів чи не найбільше зростання вартості мінеральних добрив призвело до «непідйомних витрат» на 1 га для (витрати на азотні та комплексні фосфорно-калійні добрива станом на кінець вересня 2022 року складає в межах 10-25 тис. грн/га). Найбільше це стосується азотофільних культур кукурудза, ріпак, озима пшениця. Крім того кукурудза потребує значних витрат на досушування зібраного зерна (при вартості послуг з сушіння 150 грн за 1т/% на один гектар витрати складають не менше 15 тис. грн). При вирощуванні озимого ріпаку та озимої пшениці значних витрат також потребує хімічний захист посівів від шкодочинних об’єктів.

Серед умов, що дозволяють зменшити витрати на мінеральні добрива у сезоні 2022-23 років є ряд заходів.

·       Агрохімічний аналіз грунтів дозволяє визначити, які елементи знаходяться в гострому дефіциті і саме їх потрібно вносити з розрахунку на запланований урожай. Для елементів, що мають середній чи високий рівень забезпечення обмежитись можливо лише стартовим (припосівним) удобренням.  

·       У поточному році слід використовувати добрива, які мають високий рівень засвоєння, тобто вони будуть максимально засвоєнні культурами в цьому ж сезоні.  

·       Локальний спосіб застосування мінеральних добрив також дозволяє суттєво підвищити ефективність засвоєння, за рахунок зменшення поглинання елементів живлення грунтово-вбирним комплексом ґрунту.

·       Стимуляція формування потужної кореневої системи дозволяє ефективніше споживати поживні елементи з ґрунту та внесених мінеральних добрив.

·       Позакореневі підживленні комплексними продуктами дозволяють підвищити інтенсивність всіх фізіологічних процесів в надземній частині, в тому числі і фотосинтезу, при цьому поліпшується відтік продуктів фотосинтезу до кореневої системи, а відтак посилюється агрохімічна активність (екзосмос) всисних коренів, збільшується виділення кореневих ексудатів.

Враховуючи завдання перед агровиробництвом, щодо беззбиткового вирощування високовитратних культур, планування системи удобрення є чи не головним елементом технології. Тому у сезоні 2022-23 років норми та види добрив мають визначатися, з урахуванням максимального рівня засвоєння та об’єктивної потреби кожного елементу живлення, виходячи з різниці виносу реальним запланованим рівнем врожайності  та запасами рухомих (доступних) форм ґрунтових запасів кожного біогенного елементу.

Не менш важливим фактором високої ефективності засвоєння біогенних елементів з добрив та грунту є формування потужної системи посіву з її високою агрохімічною активністю. Крім того значно покращує умови живлення культури активний розвиток корисної ризосферної мікробіоти. Остання мобілізує важкодоступні органічні та мінеральні форми елементів живлення, фіксує з повітря атмосферний азот, виділяє корисні сполуки (фітогормони) в зону росту кореневої системи.

Компанія «Згода Лано» є виробником органо-мінеральних добрив, стимуляторів та антистресантів. Портфоліо продуктів нашої компанії дозволяє сформувати повноцінну програму живлення на всіх польових, овочевих та плодово-ягідних культурах.

Так програма живлення направлена на максимальне розкриття генетичного потенціалу культури за рахунок використання стартових рідких комплексних добрив, компенсації дефіциту мікроелементів в критичні фази розвитку та стимуляції розвитку надземної маси,  інтенсифікації процесу фотосинтезу. Крім того при прояві стресів будь якої природи, проблемами розвитку посівів є препарати, які успішно дозволяють подолати ці негативні моменти.

Якщо розглядати по етапах, то першим і найбільш дієвим є обробка насіння продуктами, що містять сполуки з сильним фізіологічним ефектом. Досліди та багаторічна практика засвідчують, що найкращий результат для підвищення енергії проростання, отримання дружніх сходів та формування потужної кореневої системи дає застосування для протруєння двох комбінацій Кормін Імпульс, у дозі 0,05 л/т + Кормін NPKB фосфіт 0,5 л/т та Кормін Імпульс, у дозі 0,05 л/т + Кормін Універсальний 0,5 л/т. Наявність у цих продуктах фітогормонів природнього походження (ауксини, цитокінини та гіберелін), високий вміст бурштинової та інших органічних, амінокислот, комплексу вітамінів дозволяє отримувати вищезгаданий позитивний ефект. Також значний стимулюючий ефект для розвитку кореневої системи з не менш сильною фунгістатичною дією має фосфор у вигляді фосфіт.

Не менш значимим в адаптивній технології живлення від компанії «Згода Лано» є використання Рідких стартових добрив (РКД) з вираженим ефектом стимуляції корисної ґрунтової мікрофлори. Компанія випускає широку лінійку рідких комплексних добрив, з різним вмістом азоту, фосфору, калію. Такий підхід покликаний забезпечити аграріїв РКД в залежності від ґрунтових умов та культур, що планують вирощувати.

Наступним кроком в адаптивній системі живлення Кормін є ряд позакореневих підживлень спеціалізованим, комплексними та монопродуктами в критичні фази онтогенезу для подолання стресових чинників.

Окремо слід висвітлити універсальний продукт Кормін Імпульс. Це концентроване органо-мінеральне добриво на основі фітогормонів, бурштинової кислоти, l – аміно- та органічних кислот та комплексу вітамінів. Даний препарат застосовують для обробки насіння, на ранніх етапах вегетації використовують для стимуляції розвитку кореневої системи та підвищення зимостійкості озимих культур. Незамінний продукт для зменшення фітотоксичності після гербіцидних обробок та у разі прояву абіотичних стресів. Переконливим доказом викосої ефективності даного продукту є його об’єм використання, так аграрії щорічно його використовують на площі більше 400 тисяч гектарів.

Ще одним переконливим фактор високої ефективності продуктів Торгової марки КОРМІН є додавання збалансованого вмісту  високоефективних біологічних сполук, що значно підвищують засвоєння макро- та мікроелементів. Так у більшості продуктів Торгової марки КОРМІН додані наступні речовини:

Бурштинова кислота (сукцинат) - проміжний продукт циклу трикарбонових кислот. Сукцинат є важливим проміжним продуктом обміну живих організмів, бере участь у процесах клітинного дихання (цикл трикарбонових кислот - Цикл Кребса). Прискорює протікання фізіологічних процесів, що дозволяє краще та інтенсивніше проростати насінню, сприяє кращому росту надземної маси та кореневої системи та закладці генеративних органів, допомагає швидше відновлюватися після стресів різного походження.

Амінокислоти - складові протеїнововмісних сполук. Застосування під час стресового стану рослин, дозволяє пришвидчити синтез ферментів та антистресових протеїнів, при цьому скорорчується термін перебування рослин у стресі та мінімізуються втрати продуктивності.

Фітогормони - до них належать гормони росту ауксин, гіберелін та цитокінин. Кожний з них виконує специфічну роль і їх співвідношення в окремі періоду онтогенезу також буде різним. Ауксин - синтезується в апікальних меристемах точок росту надземних органів та впливає на процес ділення клітин, ріст та розвиток кореневої системи. Під впливом ауксину відбувається розростання тканин зав’язі, причому спочатку він виділяється пилком, а в подальшому продуцентами ауксину та інших фітогормонів стає саме насіння. Цитокінин - синтезується здебільшого в кореневій системі. стимулюванням синтезу білків і нуклеїнових кислот, активізацією клітинного поділу, підвищенням інтенсивності фотосинтезу, прискоренням транспортних процесів у мембранах, регулюванням надходження елементів живлення у клітини рослин, захисною дією від несприятливих екологічних факторів (зокрема підвищує посухо- та жаростійкість. Дисбаланс між цитокінином та ауксином, призводить до пробудження сплячих бруньок та додаткового кущення зернових. Гіберелін - прискорює ріст, що пов’язано зі стимуляцією клітинного поділу та розтягування клітин. Під впливом гіберелінів підвищується врожай зеленої маси рослин за рахунок посиленого росту стебла, припиняється «спокій» бульб картоплі та насіння деяких видів рослин, забезпечуєьбся синхронне проростання насіння, підвищується продуктивність і якісні показники культур.

Комплекс вітамінів - активною групою багатьох ферментів є вітаміни. В залежності від того з якими білками сполучається кофермент – вітамін, утворюється той чи інший фермент. Так, наприклад, вітаміни В2 здатен сполучатися більш, ніж з 20-ма білками (сполучається), утворюючи відповідне число ферментів з різними фізіологічними функціями. Вітаміни беруть участь в різноманітних процесах перетворення речовин і життєздатності рослинного організму. Таким чином присутність в продуктах для позакореневого підживлення сприяє активізації всіх ферментативних систем рослинного організму, а відтак максимальний прояв продуктивності посіву та стійкості до несприятливих факторів довкілля.

Натомість діяльність компанія «Згода лано» та продукти, що вона виробляє дозволяє аграріям в ці складні часи вирощувати сільськогосподарські культури  прибутково, посилювати продовольчу безпеку, не  тільки Нашої країни, але й усього світу.  При складанні системи живленні наших клієнтів ми враховуємо вміст доступних елементів живлення в ґрунті, запасів у ґрунті продуктивної вологи та реального рівня врожайності в розрізі конкретного поля.

Як казав український академік Петро Антипович Власюк роль мікроелементів не слід недооцінювати та вислів на латині: «Sic parvis magna» - «Велике починається з малого» і дозволяє аграріям раціонально підходити до агровиробництва.