Ранньовесняне підживлення озимого ріпаку.

Ранньовесняне підживлення озимого ріпаку.

          Перезимівля та вихід з неї у озимого ріпаку є найбільш критичними періодами в процесі росту та розвитку. Операції ранньовесняного періоду, що  проводяться в цей час, покликані пробудити рослини після зимового спокою та направити ростові процеси для максимальної реалізації генетичного потенціалу.

         Осінній розвиток ріпаку та успішна  перезимівля залежать від  стану рослин на момент припинення осінньої вегетації. Важливу роль в цьому відіграють  застосування регуляторів росту та добрив, в тому числі і позакореневого підживлення як заходу, який суттєво впливає на формування майбутнього врожаю.

Фото 1. Стан озимого ріпаку сорту Бучацький, насіння оброблене КОРМІН Імпульс 0,05 л/т, Київська обл.

Фото 1. Стан озимого ріпаку сорту Бучацький, насіння оброблене КОРМІН Імпульс 0,05 л/т, Київська обл.

Фото 2.Порівняння біологічної ефективності КОРМІН NPKB Фосфіт 1л/га(5 рослин ліворуч) та КОРМІН Імпульс Біпрофос 1л/га(5 рослин праворуч) Агрофірма Корнацьких,Миколаївська обл, 8 листопада.

Фото 2.Порівняння біологічної ефективності КОРМІН NPKB Фосфіт 1л/га(5 рослин ліворуч) та КОРМІН Імпульс Біпрофос 1л/га(5 рослин праворуч) Агрофірма Корнацьких,Миколаївська обл, 8 листопада.

На момент відновлення вегетації  застосування добрив, що містять в своєму складі набір таких необхідних сполук,  як макро- та мікроелементи, фітогормони, кріопротектори та інші біологічно активні речовини - стимулятори росту, дозволяють рослині стрімко стартувати, відновлюючи  листовий апарат. Не менш важливим для ефективного забезпечення вологою та поживними речовинами впродовж вегетації та формування врожаю є нарощування кореневої системи. Весняне застосування КОРМІН Імпульс Біпрофос на посівах озимого ріпаку дозволяє вирішити комплекс завдань, що стоять перед технологами при умові наявності  листової поверхні. Особливого значення застосування стимуляторів розвитку кореневої системи набуває на фоні зменшених норм основних добрив. Підвищення ефективності засвоєння поживних речовин відбувається за рахунок кращого розвитку кореневої системи, відростання більшої кількості кореневих волосків та посилення екзосмосу, яке забезпечують компоненти Імпульс Біпрофос. Висока концентрація фосфору у формі фосфіту, що міститься в цьому добриві, забезпечує  стійкість рослин до біотичних та абіотичних стресів, знижуючи рівень хвороб.

        На відміну від озимих зернових, ростові процеси у озимого ріпаку проходять набагато інтенсивніше, а відтак споживання азоту відбувається також швидше. Крім того, ріпак потребує набагато більшої кількості  азоту та сірки на формування одиницю врожаю.

        Щодо озимого ріпаку, площі якого у 2023 році зросли майже на 60%, то його стан та розвиток в різних регіонах сильно відрізняється. В одних регіонах в зиму посіви ввійшли в фазі 10 і більше листків. В інших ріпак увійшов у зиму в ослабленому та недорозвинутому вигляді, у фазі 4-7 листків.

  Фото 3.  Озимого ріпаку обробленого Кормін Імпульс 0,05 л/га та Кормін NPKB Фосфіт 1 л/га, 10 жовтня 2022 року Житомирська обл.

Фото 3. Озимого ріпаку обробленого Кормін Імпульс 0,05 л/га та Кормін NPKB Фосфіт 1 л/га, 10 жовтня 2022 року Житомирська обл.

       В ситуації з посівами, які увійшли у зиму у фазі 5-8 листків, а також з сильно пошкодженою листковою поверхнею, весь азот та сірковмісні добрива потрібно вносити відразу ж,  до початку відновлення вегетації. Так як отримати на таких площах врожайність понад 2,5-3 т/га є завданням малоімовірним, то норму внесення азотних добрив варто також скоротити до 60-90 кг д.р./га.  

             Для ефективного засвоєння поживних речовин із ґрунту варто застосувати  по листку КОРМІН Біпрофос у нормі 1 л/га. Через 10-14 днів після відростання весняної розетки листків застосовують КОРМІН Універсальний в дозі 0,5 л/га та  КОРМІН Борний Смарт у дозі 0,5 л/га. Кормін Універсальний стимулює весняний старт посівів, відчутно впливає на відростання кореневих волосків та засвоєння елементів живлення з холодного ґрунту. Бор, в свою чергу,  дозволяє покращити транспорт цукрів та підвищити стійкість рослин до приморозків.

           Посіви, що вийшли із зими з 10 листками та більше, з рівномірною густотою більше 30 рослин на м2 та ті, що мають високий потенціал врожайності (3т та більше), потребують вищих норм азотного живлення. Обов’язковим є  використання сірковмісних добрив у співвідношенні S:N як 1:6. Для вищої ефективності засвоєння азоту, при високих нормах застосування, його варто вносити дробно. Для формування потужної кореневої системи,  кращого засвоєння внесеного азоту, інтенсивного галуження надземної частини та закладання генеративних органів  на цих посівах,  ріпак варто позакоренево обприскати у фазу відновлення вегетації спеціальними добривами  КОРМІН Імпульс Біпрофос 1 л/га чи КОРМІН Імпульс 100 мл/га .                                                               

У фазі весняної розетки аналогічно слабким посівам вносять КОРМІН Бор смарт 0,5 л/га та Кормін Олійний  - 1-2 л/га. Для покращення засвоєння мінерального азоту на високих агрофонах додатково слід застосувати добриво КОРМІН Молібденовий (NB Гумат), у нормі 0,1 л/га. Молібден при цьому активізує синтез ферменту нітратредуктаза, який відповідальний за перетворення азоту в рослинному організмі.