Роль Фосфітів у сучасних технологіях сільськогосподарських культур

Роль Фосфітів у сучасних технологіях сільськогосподарських культур

Фосфор у рослині. Фосфор як ключовий компонент важливих макромолекул (нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, АТФ) бере участь у широкому спектрі фізіологічних і біохімічних процесів, контролює ключові ферментативні реакції, регулює основні метаболічні шляхи. Для нормального росту і розвитку рослин необхідно 0,15—0,50 % Р у розрахунку на масу сухої речовини сільськогосподарських культур . У рослин без дефіциту Рі велика його частка, поглинена коренями, транспортується ксилемою до молодих листків. У Рі -дефіцитних рослин запаси Р мобілізуються зі старих листків до молодих органів. Ксилема транспортує фосфор майже виключно у формі Рі , флоема — в органічній формі. Поглинений Р асимілюється у формі сахарофосфатів, нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфопротеїнів, багатих на енергію сполук (АТФ). Фосфор із насіння є єдиним джерелом Р, доступного для підтримання початкового росту при його проростанні. Рівень накопичення Р в насінні — важлива складова, що визначає якість насіння та енергію проростання. Досліджено , що висока енергія проростання посилює ріст рослин за неоптимального рівня Р в ґрунті. Запаси Р в насінні швидко мобілізуються і транслокуються для формування коренів і тканин пагона. Є обмаль даних щодо фізіологічних механізмів регуляції переходу від повної залежності від запасів фосфору в насінні й початком його поглинання коренями. Вміст фосфору в тканинах рослин великою мірою визначається здатністю коренів поглинати Р з ґрунту і темпами росту тканин. Вміст Р в зрілому насінні також залежить від доступності для рослини Р в ґрунті та екологічних чинників. Хоча фосфор у насінні мало впливає на його залишковий вміст у зрілій рослині, внесок Р у живлення проростка значний. Достатні запаси Р забезпечують швидше укорінення проростків і в кінцевому підсумку — підвищення врожаю.

Від 30 до 90 % фосфору в насінні різних зернових і зернобобових культур міститься у формі фітатів у концентрації 2—70 мг/г сухої речовини. Фітати зазвичай накопичуються в насінні як суміш солей біологічно важливих металів (K, Mg, Ca, Mn, Fe, Zn). Численні фосфатази й фітази, що містяться в сухому насінні або синтезовані після його проростання, гідролізують фітати для забезпечення вегетуючої рослини на початкових фазах розвитку фосфором.

Що ж являють собою фосфіти? З погляду неорганічної хімії фосфіти, які застосовують у сільськогосподарському виробництві для передпосівної обробки насіння та внесення по листку, — це продукти нейтралізації фосфітної (фосфонової) кислоти лугом (хоча й сама фосфітна кислота застосовується в гідропоніці). Простіше кажучи, це солі. Які ж луги використовують для нейтралізації? З огляду на важливість катіонів калію й амонію — насамперед луги калію й амонію. NaOH для виробництва фосфітів не використовують через його властивості та часто негативну дію на рослини. Солі фосфітної кислоти мають вищий уміст фосфору (39%), ніж традиційні фосфатні добрива (32%). Фосфіти, як правило, більш розчинні, ніж аналогічні їм фосфатні солі, що призводить до їх ефективнішого поглинання листками та корінням.

Основні властивости фосфітних добрів:

·         здатні рухатись у рослинах не лише вгору по ксилемі, а й по флоемі, у низхідному напрямку, до основи стебла та коренів рослин (що неможливо для фунгіцидів хімічної природи); мають чітко виражену стимуляційну дію на ріст коренів (рис. 1);

·         вільне переміщення фосфітів у рослинах підсилює стійкість останніх до впливу несприятливих погодних умов;

·         стимулюють синтез рослиною специфічних речовин — фітоалексинів, які підвищують стійкість до грибних інфекцій;

·         проявляють фунгістатичний ефект, до якого немає резистентності: зменшують пошкодження рослини організмом паразита, що росте, та захищають клітини від нагромадження мікотоксинів;

·         стабільність фосфітів усередині рослин протягом значного проміжку часу подовжує фунгістатичну активність і забезпечує пролонгований ефект стимулювання імунітету;

·         мають вибіркову пряму пригнічувальну дію на гриби класу ооміцети, які є джерелом багатьох шкодочинних хвороб сільськогосподарських культур;

·         безпечні для життєдіяльності інших ґрунтових мікроорганізмів, частина з яких є необхідними для нормального перебігу процесів у ґрунті, особливо тих, що пов’язані із забезпеченням рослин доступними формами елементів мінерального живлення.

Компанія ''ЗГОДА ЛАНО'' має в своєму асортименті фосфорне добриво, фосфор в якому у формі фосфіта.

undefined