Розкриваємо потенціал кукурудзи разом.

Розкриваємо потенціал кукурудзи разом.

Кукурудза, як в  Україні, так і у всьому світі є основною  фуражною культурою. Так завдяки високим валовим зборам аграрії нашої країни отримують найбільші валютні надходження від її експорту. З початком повномасштабної війни площі під цією культурою значно зменшилися, з огляду на подорожчання мінеральних добрив, зростання вартості на сушку  та нестабільності  логістичних ланцюгів експорту. Проте кукурудза належить до культур, що мають чи не найвищу окупність внесених під неї добрив. Так на відміну від озимої пшениці кукурудза виносить на одну тону зерна на 15-20% менше азоту та фосфору, тому її вирощування є більш виправданим з огляду на окупність мінеральних добрив.

На фоні зменшення застосування азотних добрив під кукурудзу, завданням технологів є максимальне використання внесеного з добривами та наявного в грунті мінерального азоту. Дієвими заходами, що дозволять реалізувати дане завдання є дробне (роздільне) застосування азотних добрив з огляду на наявне забезпечення вологою та комплексний підхід у проведенні позакореневих обробок добривами протягом вегетації культури. Основними завданнями позакореневого підживлення кукурудзи є сприяння формування потужної кореневої системи, активізація фотосинтезу та  корегування  дефіцитів мікроелементів. В разі виникнення стресів різної природи використання антистресантів дозволяє мінімалізувати час перебування в стресі та зменшити падіння врожайності.

В портфоліо Торгової марки КОРМІН є весь спектр продуктів, які дозволяють забезпечити повноцінне позакореневе живлення кукурудзи протягом всього періоду вегетації.

В разі виникнення фітотоксичності від застосування ґрунтових чи страхових гербіцидів рекомендуємо проводити обробку добривами Кормін АС (Кемпро), у нормі 0,4-0,8 л/га  чи КОРМІН Імпульс, у нормі 0,1 л/га. Обприскування при цьому проводиться на 4-5 день після застосування страхових гербіцидів чи при виявленні ознак фітотоксичності після застосування ґрунтових гербіцидів. Також використання цих продуктів стимулює розвиток вторинної кореневої системи. Аналогічну дію, яка зменшує вірогідність прояву різного роду стресів та стимулювання розвитку кореневої системи має добриво КОРМІН Імпульс (Біпрофос), у нормі 1 л/га, оптимальною фазою внесення є 4-5 листків, момент коли розпочинається активний ріст вторинної кореневої системи.

Серед усіх мікроелементів кукурудза найсильніше відгукується на застосування цинкових добрив. У лінійці Торгової марки КОРМІН наявні три продукти, що містять цинк та інші допоміжні компоненти, що значно покращують засвоєння безпосередньо цинку.

КОРМІН Цинковий (Хелат) містить  цинку 65 г/л, фосфору 154 г/л, калію 105 г/л, також для кращого проникнення та транспортування по рослині в дане добриво додані органічні та амінокислоти, норма застосування по 0,5 л/га у фазу 4-5 листиків та 8-10 листків культури. Хелатуючий агент ОЕДФ дозволяє використовувати добриво в складних бакових сумішах, в тому числі з ЗЗР.  

КОРМІН Цинковий (Іонний)  містить цинку 170 г/л, азоту 82,5 г/л та сірки 208 г/л, також для кращого проникнення та транспортування по рослині в дане добриво додані органічні та амінокислоти, норма застосування по 0,5 л/га у фазу 4-5 листиків та 8-10 листків кукурудзи. Враховуючи, що хелатуючими агентами є органічні одно- та двохосновні карбонові кислоти, то це добриво не варто використовувати у бакових сумішах з ЗЗР, а лише з іншими мінеральними добривами.

 КОРМІН Цинковий (Актив) містить цинку 23 г/л та вільних амінокислот 115 г/л, для покращення засвоєння в склад добрива введені комплекс вітамінів. Основне призначення даного продукту подолання дефіциту цинку в рослині та зменшення перебування у стресі , за рахунок високого вмісту амінокислот та комплексу вітамінів. Норма використання добрива 0,5-1 л/га після прояву ознак дефіциту цинку та фітотоксичності після застосування страхових гербіцидів.

В разі можливого прояву дефіциту вологи в грунті та повітряної посухи рекомендується використати спеціалізований продукт  КОРМІН АС (Рейнфорс) на основі біоорганічного кремнію. Містить у своєму складі біодоступний кремній, фітогормон цитокінин та збалансовані кількості мікроелентів: марганець, цинк та мідь. Високий вміст кремнію протидіє водному, хімічному і тепловому стресу, діє як фізичний бар'єр для комах і патогенних мікроорганізмів, зберігає стійкість пилку в різних погодних умовах і оберігає його від мікробного руйнування.  Цитокініни – гальмують продукування інгібіторів росту, попереджають старіння хлоропластів, стимулюють синтез антистресових ферментів, підвищують стійкість рослин до високих температур.  Мікроелементи марганець, цинк та мідь активують ряд металоферментних комплексів, що задіяні у подоланні стресів різної природи та регулюють транспірацію. Норма використання на кукурудзі 1 л/га.

На високо інтенсивних посівах (полив та зона достатнього зволоження ) на початку викидання волоті рекомендується застосувати разом з фунгіцидами КОРМІН Борний (Актив), у нормі 0,5 л/га для покращення формування генеративних органів, підвищення фертильності пилку та кращого запилення та КОРМІН Цинковий (Хелат), у нормі 0,5 л/га, для підвищення жаростійкості кукурудзи.