Соя протеїнова основа нашої планети

Соя протеїнова основа нашої планети

     Так це не перебільшення, дійсно світове виробництво соєвих бобів по прогнозам експертів у 2022-23 р.  має становити 390 млн. тон, при цьому збір протеїну становить близько 160 млн. тон. Соєвий шрот використовується як основний білковий компонент в тваринних кормах. В раціоні людини також багато продуктів містять соєві інгредієнти.

Для формування врожаю, який забезпечує найвищий вміст протеїну, а також олії в межах 20% - соя використовує у 2–3 рази більше поживних речовин, ніж зернові культури (пшениця, кукурудза). Саме тому, при плануванні врожайності більше 3,5 тон необхідно збалансовувати живлення не тільки основними мікроелементами, але й  найбільш критичними – такими як молібден, бор, кобальт.

Азотний баланс на посівах сої в більшості випадків  вирішується без внесення азотних добрив - за рахунок залишкових кількостей мінерального азоту в грунті після попередньої культури, мінералізації гідролізованого азоту та діяльності азотфіксуючих симбіотичних бактерій, що наносяться на насіння шляхом його  інокуляції перед посівом. Успішна азотфіксація можлива лише при використанні високоефективних штамів бактерій роду Bradyrhizobium japonicum, наявності достатньої кількості вологи та реакції ґрунту рН 5,8-7. Також на активність азотфіксації впливає інтенсивність фотосинтезу та флоемний тік асимілянтів (цукрів) до кореневої системи та безпосередньо бульбочок. На ці два процеси суттєвий  вплив справляють  позакореневі піджилення спеціальними добривами, які є  в складі лінійки ТМ КОРМІН. За рахунок інокуляції можливо компенсувати до 70% загальної потреби в азоті, решту рослина поглинає з ґрунту. При високих запланованих рівнях врожайності - більше 4 тон, частину азоту необхідно компенсувати за рахунок підживлення азотними добривами, намагаючись не завдавати шкоди для азот фіксуючих бактерій. Норми та строки підживлення визначаються індивідуально виходячи з конкретної ситуації на полі. 

Винос поживних речовин посівом сої  на 1 т насіння сої:

Таблиця: Середнє значення потреби та виносу поживних елементів рослинами сої. Джерело: Ембрапа, Бразилія, 2008

Таблиця: Середнє значення потреби та виносу поживних елементів рослинами сої. Джерело: Ембрапа, Бразилія, 2008

В аграрній спільноті України існує думка, що сою можливо вирощувати без застосування мінеральних добрив. При цьому, азотне живлення забезпечується за рахунок азотфіксації, а фосфорно-калійне - за рахунок післядії добрив, що застосовувалися під попередник. Такий підхід є доволі хибним, оскільки, мало хто з виробників вносить в достатній кількості мінеральні фосфорно-калійні добрива під культури попередники, то ж сподіватися  на їх післядію  також не доводиться. Керуючись таким підходом,  фактична урожайність сої здебільшого не перевищує 2-2,5 т/га. Лімітуючими факторами при цьому як раз є фосфор та калій. Визначення норми не тільки фосфорно-калійних добрив, але й сірковмісних, магнієвих, кальцієвих проводять виходячи з регіону вирощування (середньо багаторічна норма опадів), запланованої урожайності та рівня доступних  елементів живлення в грунті, шляхом визначення різниці між виносом та наявною їх кількістю. Враховуючи специфіку розвитку кореневої системи сої, вибір місця, форми, часу та норми застосування кожного добрива  мають ще важливіше значення, ніж на  посівах інших культур.

В разі застосування складних бакових сумішей гербіцидів на традиційній сої та виникнення фітотоксичності рекомендуємо проводити обробку добривами Кормін АС Кемпро, у нормі 0,4-0,8 л/га  чи КОРМІН Імпульс, у нормі 0,1 л/га. Обприскування при цьому проводиться на 4-5 день після застосування страхових гербіцидів.

Для формування симбіотичного апарату та активізації азотфіксації обов’язковим заходом у фазі 1-2 трійчастий листок є застосування молібденового продукту КОРМІН Молібденовий (NB Гумат), норма застосування при цьому складає 0,1-0,2 л/га. Для покращення формування кореневої системи  та бульбочок Bradyrhizobium japonicum, подолання стресів різної природи в цю фазу варто застосовувати регулятор росту КОРМІН Імпульс Біпрофос, у нормі 1 л/га.

На сої широкорядного способу посіву (міжряддя 45-70 см) та посівах з недостатньою густотою стояння для кращого гілкування, розвитку генеративних органів, зменшення абортації бобів слід використовувати  КОРМІН АС Фломакс, у нормі 0,5-1 л/га. Це добриво застосовують у фазі 3-5 трійчастих листків. коли розпочинається пробудження пазушних бруньок та бічне гілкування. Біологічно активні сполуки та підвищений вміст фітогормону цитокініну у добриві  КОРМІН Фломакс значно посилюють пробудження пазушних бруньок та стимулюють бічне гілкування, що дозволяє посівам  компенсувати низьку густоту та широку відстань в міжрядді.

Соя, як і інші бобові культури, позитивно відгукується на внесення борних добрив. Враховуючи, що бор не реутилізується - його слід вносити дробно. В лінійці борних продуктів  Торгової марки КОРМІН є три продукти КОРМІН Борний Смарт (NB 125-120 г/л), Кормін Борний (NB 65-150 г/л), КОРМІН Борний Актив (NB 60-145 г/л).  Хочеться окремо зупинитися на ефективності останнього борного продукту, а саме Кормін Борний Актив. Бор в даному продукті незмінно представлений у формі боретаноламіну (найбільш популярна та ефективна форма). Крім того, в складі добрива присутні збалансовані норми хелатованих мікроелементів таких, як мідь, сірка, марганець, молібден. Набір органічних та амінокислот, комплекси вітамінів -  значно покращують проникність добрива крізь листкові покриви та стимулюють біохімічні процеси розвитку рослин.

Перший раз борні добрива застосовують у фазі бутонізації. Норма застосування при цьому складає 0,5-1 л/га. Також в цю фазу для корегування дефіцитів елементів живлення, стимуляції всіх фізіологічних процесів в рослинах варто застосувати КОРМІН Універсальний, у нормі 0,5-1 л/га.

Другий раз борні добрива використовують у фазі початок утворення бобів. Норма при цьому складає 0,5 л/га. В цей період для підтримання активної азотфіксації, кращого переходу азоту  з мінеральної форми у білки та протеїни необхідно застосовувати КОРМІН Молібденовий NB Гумат, у нормі 0,1 л/га та КОРМІН Бобовий, у нормі 1 л/га.

Передові практики вирощування сої для покращення відтоку пластичних речовин з листків до плодів, збільшення маси 1000 насінин та підвищення вмісту протеїну у фазі активного наливу бобів («фаза зеленої квасолини» ) передбачають застосування такого  агроприйому як сеникація.

Для цього проводять листкове внесення комплексних продуктів з високим вмістом азоту, фосфору, калію та бору. В лінійці ТМ КОРМІН для такого заходу слід використати добриво КОРМІН Фосфорно-калійний NPKB, у нормі 1,5-3 л/га. При наявності вологи та здоровому листковому апараті цей захід дозволяє підвищити врожайність мінімум на 0,2-0,4 т/га та протеїн на 1-2%.