Вплив молібдену на врожайність сої.

Вплив молібдену на врожайність сої.

Соя культурна (Glycine max (L.) Merrill.) − білково-олійна, стратегічна рослина, яка поширена на всіх континентах і в багатьох країнах світу, обумовлена високими та якісними показниками зерна. Вона збагачує ґрунт азотом, тому, як і інші бобові культури, є цінним попередником для різних сільськогосподарських культур.

Оптимізація мінерального живлення сої, як азотфіксуючої культури, є одним із найважливіших факторів для формування сприятливих умов, як для фіксації азоту з повітря, так і процесу фотосинтезу. У середньому вона залишає після себе в ґрунті 70-100 кг/га доступного азоту, 20-25 кг/га фосфору та 30-40 кг/га калію.

Найважливішу роль для фіксації азоту бактеріями Rizobium відіграє молібден. Цей мікроелемент входить до складу ферментів нітрат- та нітритредуктази, нітрогенази, за допомогою яких азот фіксується з повітря та перетворюється у біологічно доступну форму. Молібден підтримує життєдіяльність азотмобілізуючих бактерій та бере участь у вуглеводному, азотному і фосфорному обмінах, синтезі вітамінів і хлорофілу, підвищує інтенсивність фотосинтезу.

Фахівці компанії компанії «ЗГОДА ЛАНО» розробили та вивели на ринок продукти "КОРМІН Молібденовий" та "КОРМІН Молібденовий «N-гумат» для забезпечення посів сої молібденом, як з метою покращення фіксації азотфіксуючими бактеріями азоту так його засвоєння з грунту

"КОРМІН Молібденовий" – високоефективне органо-мінеральне добриво, що містить у своєму складі високу концентрацію молібдену та фосфору. Фосфор, що входить до складу добрива, є ключовим компонентом енергетичного обміну, фотосинтезу, розвитку кореневої системи та утворення плодів. Препарат вноситься у фазу 3-5 справжніх листків, бутонізації та початку наливу бобів з нормою 0,5-1,0л/га.

"КОРМІН Молібденовий «N-гумат» - до складу продукту входить азот 105 г/л, калій 26 г/л та гумінові і фульвові кислоти 99 г/л. Дане добриво в першу чергу вноситься на початку вегетації у фазу 3-5 листків, де азот є джерелом живлення у перші фази розвитку (особливо на грунтах з низьким вмістом азоту), до початку симбіотичної азотфіксації, коли бульбочкові бактерії ще не утворилися та у фазу бутонізації і початку наливу бобів з нормою 0,3-0,5 л/га.

Солі гумінових та фульвових кислот допомагають захистити рослини від усіх видів стресу, як біотичних – стійкість до збудника фузаріозу кореневих гнилей та в’янення, аскохітозу, пероноспорозу, білої та сірої гнилей, фомопсису, бактеріозів та вірусних захворювань збудниками яких є гриби, бактерії та віруси.

Додатково до всього фульвові і гумінові кислоти підвищуючи імунітет рослин покращують фізико-хімічні показники ґрунту, а також справляють стійкий вплив до несприятливих абіотичних факторів (погодно-кліматичні умови, хімічний стрес).