Як правильно підготувати бакову суміш

Як правильно підготувати бакову суміш

Ефективність обробки посівів польових культур залежить від комплексу факторів, які обов’язково потрібно враховувати при підготовці до листових обприскувань.

Правильна діагностика, вибір необхідного та якісного продукту для боротьби із шкодочинними факторами чи запобігання тим чи іншим проблемам на полі дозволять отримати позитивний результат. Нажаль, в переважній більшості випадків,  доводиться вирішувати широкий комплекс проблем і задач із захисту та підживлення посівів за одне внесення. Такий підхід вимагає  поєднання у одному розчині різних за хімічним складом та фізико-хімічними властивостям компонентів. Помилки при приготуванні бакових сумішей можуть звести нанівець докладені зусилля та витрачені ресурси або ж зроблять таку суміш малоефективною. Отже, що потрібно враховувати при створенні багатокомпонентних розчинів:

1.  Самі компоненти  ніколи не слід змішувати між собою без основи такої бакової суміші – води. Розчинення розпочинаємо із заповнення ємкості водою  на 2/3 -3/4 об’єму.

2. Вимірюємо рН води та при потребі підкислюємо воду до слабокислого, чи хоча б нейтрального значення кислотності за допомогою pH коректора – наприклад «Аквамін». Його слід додавати до бакової суміші перед введенням туди будь-яких засобів захисту рослин чи добрив. Це допоможе стабілізувати pH середовище розчину та підготувати його для оптимального змішування з іншими компонентами. Після додавання рН-коректора слід добре перемішати розчин, перш ніж додати решту засобів захисту рослин або добрив, щоб забезпечити однорідність та ефективність суміші.                                                                                           

Якщо використовувати для приготування розчину воду з високими показниками рН  - 7-9 одиниць, матиме місце лужний гідроліз. В такому випадку,  компоненти бакової суміші будуть руйнуватися  і час, протягом якого розчин буде придатним до використання, прямуватиме до лічених хвилин. За таких обставин, нарікання агронома-технолога  на якість препаратів, що були у складі бакової суміші будуть не доречними.

3. Перед тим, як додати до води той чи інший продукт потрібно уважно вивчити зміст рекомендацій, що вказані на етикетці в частині змішування та норм внесення.

4. Варто уникати змішування сильно кислих продуктів із сильно лужними.

5. Не варто додавати наступний компонент, доки попередній не був розчинений повністю.

Розчиняти компоненти бакової суміші слід в певному порядку: спочатку розчиняють тверді субстанції, а потім рідкі. Така послідовність грунтується на розумінні того, що в першу чергу, розчиняються важкорозчинні форми, такі як вододиспергуючі гранули (ВДГ) чи водорозчинні гранули (ВГ) і в останню чергу із  твердих форм – компоненти у вигляді водорозчинного порошку. Перехід до введення у розчин рідких форм слід розпочати із суспензій та закінчувати водними розчинами. Варто пам’ятати, що не всі пестициди сумісні із мікродобривами. Так, не можна поєднувати в одній бакосуміші масла чи маслянисті рідини із сірковмісними чи борвмісними добривами. Борвмісні добрива не можна поєднувати із вапном. Змішування кальцієвмісних добрив не варто проводити із препаратами, що містять фосфор, сірку, залізо чи магній, за виключенням їх стійких  форм (хелатів наприклад). При використанні  в баковій суміші борвміcних добрив в формі комплексу з моноетаноламіном варто додавати його останнім.

Що стосується послідовності в класичному порядку розчинення, то вона виглядає наступним чином:  

1. рН коректор (за необхідності)

2. Засоби захисту рослин

3. Адьювантти

4. Добрива, мікродобрива

5. Вода до повного об’єму

У випадку, коли є певні сумніви щодо сумісності компонентів бакової суміші чи їх число перевищує 3-4, варто провести випробування у невеликій ємності  (скляна банка).  Для цього розчиняємо необхідні препарати у вказаній послідовності, пропорційно до норми внесення із  дотриманням даних правил.

Як фізико-хімічна так і  біологічна несумісність є застереженням щодо застосування препаратів в одній баковій суміші. Поєднання гербіцидів із класичними компонентами антистресантів – амінокислотами чи готовими препаративними формами, що за визначенням є антистресантами,   може суттєво понизити гербіцидний ефект.

Окремо слід розглядати вплив такого препарату, як Кормін Імпульс, який в дозах 100 мл/га       справляє на культурні рослини потужний антистресовий ефект. При використанні препарату  дозі 0,025 мл/га в одній баковій суміші із гербіцидами - підсилює їхню дію та суттєво скорочує час перебування культурних рослин в стресі. Кормін Імпульс в бакових сумішах чудово поєднується з усіма пестицидами, чи добривами. Вводиться в розчин першим.