КОРМІН Олійний

КОРМІН Олійний фото

Комплексне органо-мінеральне добриво, яке містить збалансований набір макро- та мікроелементів, що повністю відповідає поживним потребам рослин олійної групи. 
В озимого ріпаку виділяють три основних критичних етапи, протягом яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах: 
- формування листкової розетки (дозволяє підготувати рослину до зими); - формування стебла (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів); - зав'язування і розвиток бруньок, а також закінчення цвітіння (виправляє процеси цвітіння, формування і розвитку насіння).
Сірка – є основним складником білка, бере участь у створенні хлорофілу і білків, регулює процес росту. Бор – відповідає за процеси поділу клітин, створення та укріплення рослинної тканини, цвітіння, формування насіння, контролює процеси накопичення жирів, створення стручків і зерен в стручках. Виходячи з цього, перша ознака недостатності бору – малі стручки на рослині і мала кількість зерен в стручках.
Максимальне засвоєння поживних речовин соняшником відбувається в період цвітіння. На початковій стадії розвитку соняшник зростає повільно через слаборозвинену кореневу систему, але саме у цей період відбувається закладка кошика. У зв'язку з цим, дефіцит бору, цинку і марганцю в цей період приводить до серйозного недобору врожаю згодом. У фазі бутонізації відбувається інтенсифікація процесів росту соняшника (за добу приріст становить 8-10 см) і потужний розвиток вегетативних органів.

Склад КОРМІН Олійний

Підвищення стійкості рослин до температурного стресу та посухи
Гуматна основа як джерело живлення


Heading photo

Зернові, технічні 200 - 300 л/гаОвочеві, ягідні 200 - 400 л/гаПлодові 500 - 1000 л/га (залежно від об’єму крони)Виноградники 600 – 800 л/га
Погодні умови:
Швидкість вітру не більше 2-3 м/с.Температура повітря 5 – 24 0СВідносна вологість повітря вища 55%