КОРМІН ІМПУЛЬС

Heading photo

Високоефективний регулятор ростурослин, компоненти якого сприяють:
Підвищенню енергії проростання і схожості насіння, в тому числі завдяки оздоровленню насіння з мікротравмами
Пришвидшенню появи та отримання вирівняних сходів
Інтенсифікації росту і розвитку кореневої системи не тільки на початкових стадіях росту, а і протягом всього періоду вегетації
Посиленню обміну поживних речовин кореневою системою
Посиленню імунітету рослин, в результаті чого ймовірність ризику захворювань сільськогосподарських культур зменшується
Активації діяльності багатьох ферментів - фосфатази, нітрогенази, каталази, пероксидази, дезоксидесмутази, РНК-полімерази, що приводить до підсилення руху фосфору із важкорозчинних органічних і неорганічних фосфатів, накопиченню біологічного азоту, розкладанню активних форм кисню і зменшенню накопичення залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції
Суттєвій інтенсифікації фотосинтезу і відтоку пластичних речовин до генеративних органів та плодів
Значному посиленню екзосмосу коренів, що дає можливість значно підвищити ефективну діяльність корисних грунтових мікро-організмів у ризосфері кореневої системи (азотфіксуючих, фосфор – мобілізуючих, гумусотворних і целюлозорозкладаючих.) Збільшенню кількості зав'язі та пришвидшенню дозрівання урожаю
Збільшення інтенсивності синтезу цукрів, амінокислот, білків та вітамінів
Підвищенню продуктивності та якості сільсько-господарських культур
Підвищує стабільність структури хромосом, що дуже актуально при наявності різних стрес-факторів: (нестача вологи, високі та низькі температури, сонячна інсоляція, фітотоксичність від пестицидів), які реально можуть викликати не тільки мутагенез, але і загибель рослини
Прискоренню всмоктування поживних речовин із ґрунту та листкового апарату і транспортування їх по рослині завдяки посиленню проникності клітинних мембран

Склад препарату Біпрофос

Висококонцентроване органо-мінеральне добриво, яке в поєднанні з фітогормонами, амінокислотами та вітамінними комплексами стимулює проростання, ріст та розвиток рослин. 
Застосовується в сільському господарстві для обробки насіння та садивного матеріалу, а також по вегетації на ранніх етапах розвитку рослин та при відновленні весняної вегетації.

Норми внесення КОРМІН Біпрофос

Норми виливу робочого розчину:
Зернові, технічні 200 - 300 л/гаОвочеві, ягідні 200 - 400 л/гаПлодові 500 - 1000 л/га (залежно від об’єму крони)Виноградники 600 – 800 л/га
Погодні умови:
Швидкість вітру не більше 2-3 м/с.Температура повітря 5 – 24 0СВідносна вологість повітря вища 55%