Результати застосування добрив ТМ "КОРМІН" на озимій пшениці

Розміщення дослідної ділянки:
Хмельницька обл, Дережнянський район, с. Копачівка.

Підприємство: ТОВ ''Зелений Дім 2025''
Мета:Встановити вплив передпосівної обробки насіння на ріст і розвиток кореневої системи культури, ріст надземної частини на ранніх етапах розвитку. Порівняти схеми з використанням добрив "КОРМІН" та схеми з використанням добрив іншого виробника. Конкурент - продукт іноземного виробництва. 
Схема дослідів:1. Контроль.2. Конкурент 1л/т.3. В1 - КОРМІН Імпульс 0,05 л/т.4. В2 - КОРМІН Імпульс 0,05 л/т + КОРМІН Універсальний 0,5 л/т.5. В3 - КОРМІН Універсальний 0,5 л/т. 
Висновок: Неозброєним оком бачимо суттєву різницю у розвитку кореневої системи між контролем та варіантами.
Найбільш розвинена коренева система утворилася у Варіанті 1 (КОРМІН Імпульс 0,05 л/т). Найбільший приріст вегетативної маси та висота рослин спостерігається у варіанті з обробкою продуктом-конкурентом. Але основним фактором для прийняття рішення про застосування тієї чи іншої схеми є економічна ефективність агротехнологічного прийому. 
Продук-конкурент, з яким господарство порівнювало кродукти ТМ "КОРМІН", іноземного виробництва, тому він значно дорожчий, а отже економічна складова добрива "КОРМІН" однозначно вигідніша.